INTERN REVISJON ER GJENNOMFØRT OPP MOT KRAV I ISO 9001 OG ISO 14001

“Lafopa Industrier AS har gjennomført første intern revisjon, sammen med Essentia AS, opp mot kravene i ISO9001 og ISO14001.