Produkter

Lafopa AS er et mekanisk verksted, beliggende på industriområdet Ørin i Verdal. Vår virksomhet i Verdal er delt i to avdelinger, plate-/ sveiseverksted og VA-system-/ rørinstallasjon.

Vår avdeling for Plate- og sveiseverkstedet produserer og monterer stålkonstruksjoner til bygg, bruer, leveranser til vindmølleproduksjon og offshoreindustri. Avdeling for VA-system / rørinstallasjon utfører rørtekniske installasjoner for prosess industri og maskin/prosessutstyr til kommunaltekniske anlegg, VA- systemer til renseanlegg for drikkevann og avløpsvann.

Vår produktportefølje inneholder en rekke produkter, også standardiserte prosesser, utviklet opp mot VA, næringsmiddel og industri.

 • produkt12

  Flotasjonssystem

  Lafopa har lang erfaring med flotasjon, og har gjennom de siste årene utviklet Lafopa flotasjonen. Enheten finnes i flere forskjellige standard størrelser, men kan også tilpasses etter individuelle ønsker og behov.

  Last ned produktinfo

 • produkt8

  Vakuumpumpesystem

  Vakuumpumpesystemet tar lite plass i anlegget. System basert på ”gammel” design tar mye fysisk plass. Minimalt med vedlikehold og ett design som er tilpasset brukervennlighet, sørger for at det er mulig å ”komme til” selv på små områder.

  Last ned produktinfo

 • produkt11

  Dispergeringssystem

  Lafopa har lang erfaring med dispergering, og har gjennom de siste årene utviklet Dispergerings-systemer. Enheten finnes i flere forskjellige standard størrelser, men kan også tilpasses etter individuelle ønsker og behov.

  Last ned produktinfo

 • produkt10

  Høydebasseng

  Lafopa har utviklet en løsning for å oppnå god vann-gjennomstrømning i reservoaret. Man leverer nøkkelferdig anlegg, totalentrepriser, etter kundes behov og ønsker.

  Last ned produktinfo

 • img2

  Siloer, kverner og automatikk

  Vi designer og leverer siloer, kverner og automatikk innen næringsmiddelindustri.

  Last ned produktinfo

 • img1

  Trykklufts-sender

  Trykklufts-sendere er et godt alternativ for transport av avvannet slam, bio-avfall og en mengde andre medier. Vi leverer ferdig tilpassede sendere og mottaksstasjoner, også med automatikk dersom dette er ønskelig.

  Last ned produktinfo

 • produkt7

  Tanker og beholdere

  Tanker og beholdere i alle fasonger og størrelser. Dimensjonert, styrkeberegnet og simulert. Den største tanken vi har levert er på 2.500 m3.

  Last ned produktinfo

 • produkt6

  Selvrensende prøvetakingspunkt

  Selvrensende prøvetakingspunkt med inspeksjonsmuligheter er ett av våre standard produkt.

  Last ned produktinfo

 • produkt5

  Blandebatteri

  Blandebatteri for høy gjennomstrømning. Brukes for å få opp temperatur på miksevann til polymér. Reduserer kjemikalieforbruk og gir en stabil problemfri drift av polymér tilsetning.

  Last ned produktinfo

 • produkt4

  Sykloner

  Vi dimensjonerer og leverer sykloner for utskilling av tyngre partikulært medie i en trykksatt væskestrøm. Meget godt egnet for fjerning av sand.

  Last ned produktinfo

 • produkt3

  Rejektvannskasser og H2S-ekstraktorer

  Vi dimensjonerer og bygger trykkbestandige rejektvannskasser og H2S- ekstraktorer. Disse er utstyrt med transparente lokk for bedre inspeksjonsmuligheter.

  Last ned produktinfo

 • produkt2

  Doseringsanlegg

  Vi bygger portable og stasjonære doseringsanlegg etter ønske og behov. Anleggene tilpasses type kjemikalie, kapasiteter og ønsket styring av dosering.

  Last ned produktinfo

 • produkt1

  Oppsamlingstrau

  Oppsamlingstrau for kjemikalier, typisk polymér.

  Last ned produktinfo