Om Oss

Lafopa er en innovativ totalentreprenør som kan følge prosjektene fra idé til realisering. Vi leverer alt fra totalentreprise på kompliserte byggeprosjekter til enkle leveranser fra vårt produksjonsanlegg i Verdal.

Vår virksomhet i Verdal er delt i to avdelinger, – plate-/sveiseverksted og VA-system.

Vår avdeling for Plate- og sveiseverkstedet produserer og monterer stålkonstruksjoner til bygg, bruer, i tillegg til leveranser for offshoreindustrien.

Avdeling for VA-system utfører rørtekniske installasjoner for prosess industri og maskin / prosessutstyr til kommunaltekniske anlegg, VA-systemer til renseanlegg for drikkevann og avløpsvann.

Lafopa er medlem i :

Clean Water Norway - Vannklyngen  Clean Water Norway – Vannklynge

Norsk stålforbund Norsk Stålforbund / Norwegian Steel Association

Norsk Sveisetekniske Forbund Norsk Sveisetekniske Forbund