Ny kontrakt, Utvidelse av Handeland renseanlegg, Sirdal kommune

Lafopa Industrier har inngått kontrakt med Sirdal kommune, Handeland renseanlegg skal utvides.

Renseanlegget ligger på Handeland, ca.2,5km nord for Dorgefoss og ca. 3km sør for Tjørhom.

Tilknytningene til renseanlegget består i hovedsak av hytter og noe hotellvirksomhet. Det er forholdsvis få helårsboliger tilknyttet anlegget. Det forventes en omfattende hytte- og hotellutbygging i årene fremover.

Prosess utvidelsen erstatter dagens forbehandling, kjemisk rensetrinn (Actiflo) med ny forbehandling fra Huber og kjemisk rensetrinn (flotasjon) fra Lafopa Industrier AS. Det blir også utvidet med en stk. ny slamavvanner (fra Huber). Prosessen blir også utvidet med en ny linje (flotasjon), i tillegg til de eksisterende to linjer.

se link for beskrivelse av anlegget på Sirdalsvann: http://sirdalsvann.no/wp/kloakkrenseanlegg/handeland/