3D modellering

Lafopa Industrier AS kan tilby sine kunder 3D-modellering i Solid Works. Dette bedrer kommunikasjonen vedrørende prosesser og tekniske løsninger, samtidig som det etter at kunden har godkjent designet, danner grunnlag for nøyaktig prefabrikkering, montasje og kvalitetssikring.