Rør og rørsystemer

Lafopa AS kan tilby prosessrørsystemer i alle type materialkvaliteter som nyanlegg modifikasjoner og service og vedlikehold. Dette kan leveres som totalentrepriser og eller del leveranser etter kundes ønske. Man prefabrikker rørene i våre verkstedet, dette sikrer kvaliteten og leveranse dyktigheten noe som igjen gir korte montasjetider på anlegget.