Service og ettermarked

Lafopa kan tilby service på utstyr og prosesser. Våre serviceingeniører har stor prosess kunnskap og kan hjelpe våre kunder med å optimalisere sine renseprosesser innen vann og avløp. Vi påtar oss også mindre serviceoppdrag så som utskifting av pumper, ventiler og instrumentering.