Simuleringer

Ønsker kunden en nøyaktig gjennomgang av sin prosess kan vi simulere vannstømmen (flow) i gjennom et anlegg. Og simulere et anleggs reaksjoner på forskjellige media, trykk og temperaturer. Et godt utgangspunkt for å finne frem til riktig løsning på prosesser. Dette gjelder alle typer media og alle typer prosesser der det brukes væsker eller gasser.