Standardiserte prosesser

Lafopa AS har utviklet egenutviklede produkter og produkter fra våre underleverandører for å bygge sammen de forskjellige prosesstrinn. Prosessene er standardiserte og disse gjenbrukes i leveransene, noe som gir forutsigbare rense- resultatet.