Statiske beregninger

Vi kan tilby sine kunder statiske og dynamiske beregninger av rørkomponenter. Dette danner et godt utgangspunkt for finne riktig rør- og flensedimensjon. Det kan også brukes for å dimensjonere tanker til bruk under forskjellige forhold.