Trapper, rekkverk og gangbaner

Vi kan levere trapper og rekkverk til industri, forretningsbygg, leilighetskompleks, offentlig bygg, skoler etc. Vi produserer dette i karbonstål,- malt eller varmforsinket, rustfritt materiale, eller en kombinasjon av dette. Vi kan produsere trapper og rekkverk etter kundens ønske. Trapperekkverk blir 3D modellert hos oss