Utstyr og transportsystemer for næringsmiddelindustri

Trykklufts sendere er et godt alternativ for transport av avvannet slam, bio-avfall og en mengde andre medier.
Vi leverer ferdig tilpassede sendere og mottaksstasjoner, også med automatikk dersom dette er ønskelig. Vi designer og leverer siloer, kverner og automatikk innen næringsmiddelindustri.