Varmesentraler / Kraftproduserende industri

I kraftproduserende industri (f.eks. Elkem) er satt strenge krav til utførelse og dokumentasjon gjennom trykkdirektivet/ trykkpåkjent utstyr.

Lafopa AS har levert gjennom årene flere titalls varmesentraler til kraftproduserende industri. Vi vet at anlegget skal være driftssikre og teknisk god kvalitet for at kraftproduksjon kan pågå 24 timer i døgnet uten driftsstans. Av den grunn skal erfaring, leveransedyktighet og utførelse kvalitet være avgjørende for et vellykket prosjekt.