Elektro og automasjon

Med god prosessforståelse, kunnskap og i samarbeid med elektro- og automasjonsentreprenører leverer man komplette elektro- og automasjonsløsninger for vann-, avløp- og næringsmiddelindustri. Elektro- og automasjonsentreprenørene er underleverandører og bli fulgt opp av erfarne elektro- og automasjonsingeniører.