Spillvannspumpestasjoner for Trondheim og Melhus kommune (MeTroVann prosjektet)

Trondheim og Melhus kommuner skal i perioden 2011-2015 gjennomføre MeTroVann-prosjektet som omfatter utbygging av reservevannforsyningsanlegg for Trondheim og Melhus kommuner fra Benna samt overføre spillvann fra Melhus og Trondheim sør til Høvringen renseanlegg.

I forbindelse med utbyggingen av gjensidig reservevannforsyning mellom Melhus og Trondheim kommuner er det besluttet at avløpet fra Varmbo renseanlegg skal føres til Trondheim kommune for rensing ved Høvringen RA. Ved ferdigstillelse av prosjektet vil Varmbo RA bli lagt ned. Spillvannsledningen følger traseen for overføringsledning for drikkevann fra Varmbo og frem til Klett. Fra Klett følger spillvannsledningen Heimdalsveien opp til Heimdal. Hvor den tilknyttes eksisterende hovedledning.Det skal etableres fire nye pumpestasjoner i prosjektet.

  • Hølbekken Pumpe Stasjon.
  • Klett Pumpe Stasjon.
  • Ust Pumpe Stasjon.
  • Kattem Pumpe Stasjon.

Lafopa Industrier skal levere komplett prosess dvs. innvending røropplegg, VVS, ventilalasjon og automasjon. Nå foregår prefabrikering av rør for prosess.