Avløpsvann

Lafopa leverer komplette prosesser for avløpsrenseanlegg. Her benyttes det både egenutviklede produkter og produkter fra våre underleverandører for å bygge sammen de forskjellige prosesstrinnene. Vår prosess kan i denne henseende defineres som å bestå av forbehandling, biologisk rensing, separasjon og avvanning.

Forbehandling
Lafopa har egne produkter og god tilgang på produkter for forbehandling i VA-anlegg. Dette omfatter dosering av kjemi, pumpesystemer, siler/filter, tanker, prøvetaking, fjerning av sand(sykloner) og rørsystemer.

Biologisk rensing
Lafopa leverer flere produkter innen området biologisk rensing, dette innbefatter pumpesystemer, tanker og beholdere, prøvetakingspunkt, doseringsanlegg, oppsamlingstrau og rør, ventiler og forgreninger.

Separasjon
Lafopa leverer flere produkter innen området separasjon, dette innbefatter pumpesystem, tanker og beholdere, prøvetakingspunkt, blandebatteri, doseringsanlegg, oppsamlingstrau, flotasjonssystem, dispenseringssystem og rør, ventiler og forgreninger.

Avvanning
Lafopa leverer flere produkter innen området avvanning, dette innbefatter vakuumpumpe systemer, tanker og beholdere, prøvetakingspunkt, trykklufts-sender, blandebatteri, rejektvann kasser, doseringsanlegg, oppsamlingstrau, avvanner med styring, rør, ventiler og forgreininger. Lafopa har god tilgang på produkter for avvanning.