Avløpsvann

Lafopa Industrier AS leverer komplette prosesser for avløpsrenseanlegg. Her benyttes det både egenutviklede produkter og produkter fra våre underleverandører for å bygge sammen de forskjellige prosesstrinnene. Vår prosess kan i denne henseende defineres som å bestå av forbehandling, biologisk rensing, separasjon og avvanning.

Forbehandling
LI har egne produkter og god tilgang på produkter for forbehandling i VA-anlegg. Dette omfatter dosering av kjemi, pumpesystemer, siler/filter, tanker, prøvetaking, fjerning av sand(sykloner) og rørsystemer.

Biologisk rensing
LI leverer flere produkter innen området biologisk rensing, dette innbefatter pumpesystemer, tanker og beholdere, prøvetakingspunkt, doseringsanlegg, oppsamlingstrau og rør, ventiler og forgreninger.

Separasjon
LI leverer flere produkter innen området separasjon, dette innbefatter pumpesystem, tanker og beholdere, prøvetakingspunkt, blandebatteri, doseringsanlegg, oppsamlingstrau, flotasjonssystem, dispenseringssystem og rør, ventiler og forgreninger.

Avvanning
LI leverer flere produkter innen området avvanning, dette innbefatter vakuumpumpe systemer, tanker og beholdere, prøvetakingspunkt, trykklufts-sender, blandebatteri, rejektvann kasser, doseringsanlegg, oppsamlingstrau, avvanner med styring, rør, ventiler og forgreininger. LI har god tilgang på produkter for avvanning.