Nye omrøring i prosesstankene ved Høvringen Renseanlegg

Trondheim kommune er i gang med gjennomføring av tiltak som skal forbedre energibruken ved Høvringen RA. Dette gjelder både bruk av elektrisitet og fossilt brensel.

I noen prosesstanker klarer ikke mekaniske omrørere å holde slammet i homogen suspensjon og det er installert luftinnblåsing som gir bra omrøring, men har stort el.forbruk. Videre tilsettes vann flere steder for å gjøre slammet tilstrekkelig pumpbart. Dette gir økt oppvarmingsbehov i pasteuriseringsanlegget og påvirker biogassproduksjonen i råtnetankene.

Lafopa har utført prosess optimalisering ved hjelp av strømningsanalyse i en 3D modell, for å finne best mulig løsning på dagens utfordringer.