Prosessoptimalisering

Det er gode muligheter for optimalisering av prosesser innenfor vann og avløp. Mange anlegg benytter styringsprinsipper som i dag er utdaterte, man benytter strømnings analyse i tillegg til å se på hvilke nye styringsprinsipper som kan benyttes.