Tanker, siloer og sykloner

Lafopa kan tilby tanker, siloer og beholdere innen kravet fra trykkdirektivet/ trykkpå kjent utstyr og andre gjeldende krav (NS-EN 1090) etter kundens ønske/ behov i det fleste materialkvaliteter som rustfritt- syrefaste, duplex, LDX-materiale og karbon stål. Vi har levert tanker og beholdere til våre kunder fra noen kubikk til 3000 m3. Plassbygde tanker prefabrikkeres og sammenstilles på anleggs plass.