Kilmoen VBA, Høydebasseng

Ringerike kommune måtte utvide bassengvolumet når de bygget nytt prosessanlegg på Kilemoen. Lafopa fikk dermed i oppdrag å bygge et nytt komplett rentvannsbasseng i rustfritt stål.

Dette bassenget er på 3000 m3 med en diameter på 28 meter og høyde 5 meter. Bassenget er levert med innløps og utløpsrør i DN500 og har i tillegg tapperør og overløpsrør. Det har også prøvetakingstavle for å ta vannprøver på tre forskjellige nivåer. I bassengvegg ved bunnen av bassenget er det adkomstluke med inspeksjonsvindu og på taket er det luke med adkomst til leider på innsiden av bassenget. Trykktransmittere er levert for å overvåke nivået i bassenget samt at det er nivåbryter for å varsle om overløp.

Før byggingen av bassenget startet var det planert en betongflate som fundament for bassenget. Stålkonstruksjonen av bassenget ble ferdigstilt på 2 mnd. Etterpå ble bassenget isolert og kledd med bygningsplater.