Bildevatnet vannbehandingsanlegg

Bildevatnet er en vannkilde som ligger på ca kt 180 m i Fjell kommune. Kilden er regulert med demning og ble i 1974 tatt i bruk til vannforsyning for Lille Sotra og Bildøy. Etter at Fjæreide vannverk ble bygget ut har kilden fram til 2008 ikke vært i bruk. Det er nå bygget et nytt vannbehandingsanlegg i tilkytning til Bildevatnet.

Lafopa har levert prosess og maskin entreprise for det nye anlegget. Vannbehandlingsanlegget har Moldeprosess, det vil si felling med jern på tremediafilter med filtralite, sand, og marmor. Anlegget har 4 filter. Anlegget utstyres med CO2-dosering for justering av pH og alkalitet. For å få to barrierer i anlegget er det installert UV-desinfeksjonsanlegg. UV-desinfeksjon kan også benyttes når en kjører omløp rundt filtrene. Som reservebarriere er det et anlegg for dosering av natriumhypoklorit.