BAMBLE VANNVERK FLÅTE VANNBEHANDLINGSANLEGG

Bamble vannverk som forsyner ca. 12.000 personer i hele Bamble kommune, henter
sitt drikkevann fra Flåtevann. Pumpe- og behandlingsanlegget inntil kilden er
ombygget med ny, omfattende vannbehandlingsprosess, ny pumpeutrustning, ny
elektroinstallasjon, nytt styringsanlegg og nytt ventilasjonssystem.
Det er bygget et nytt «Prosessbygg» med grunnflate 1000 m² og høyde varierende
fra 8 til 13 meter. Hoveddelen av bygget er en stor prosesshall der det det er plassert
store ståltanker for vannbehandlingsfilter og vannbasseng.

Dagens 40 år gamle bygg i betong er renovert og ombygd.  Bygget har grunnflate ca. 190 m² og går over tre fulle etasjer. Lafopa har levert maskin og prosessanlegg i det gamle bygget.